Integracija varnostnih sistemov

Glede na zadnje raziskave le 33% ponudnikov in integratorjev zagotavlja integracijo kontrole dostopa z drugimi sistemi kot so videonadzorni sistem ali alarmni sistemi. Razlog za tako nizek odstotek je verjetno dejstvo, da marsikdo ne pozna prednosti integracije različnih varnostnih sistemov. Integracija videonadzornega sistema in kontrole dostopa zagotavlja večjo varnost saj omogoča nepooblaščeno uporabo modulov ali nepooblaščen dostop do omejenih prostorov.

hands-and-gears-940x619

Integracija omogoča hitro in enostavno reševanje alarma, saj videonadzorni sistem ob težavi pri vratih samodejno prikaže sliko iz bližnje kamere. Operater tako nemudoma vidi dogajanje in lokacijo, kjer je težava nastala. Dodatna prednost je možnost oddaljenega reševanja alarma s tem pa se poveča dosegljivost operaterja.

monitoring

Kot bolj napredna rešitev je video analiza na območjih, kjer je zahtevana večja stopnja varnosti. Ob zahtevi za dostop lahko operater s pomočjo podatkovne baze primerja sliko obiskovalca s sliko v bazi in mu po opravljeni identifikaciji ročno odpre vrata.

sdm-mag_april-2015-feature_video-surveillance_genetec